devintinės


devintinės
Deviñtinės sf. (1), Devintìnės (2) K, Pvn; Dievo kūno šventė, švenčiama devintos savaitės ketvirtadienį po Velykų: Jei per Sekmines neparvažiuosiu, tai laukit per Deviñtines Kt. ^ Apsivainikavusi kaip karvė par Deviñtines Krž. Še tau, vilke, Deviñtinės! (sakoma nustebus) Vvr. Še tau, boba, Deviñtinės! (kai nepasiseka kas) Grl. Parūpo mergai Devintinės (susidomėjo kuo)! .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Devintinės — Deviñtinės dkt. Paskuti̇̀nę Deviñtinių diẽną bažnýčiose švéntinami žalumýnai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • devintinės — deviñtinės sf. pl. (1) 1. atminimai už mirusį devintą dieną po laidotuvių: Vaikai po mirimo tėvų deviñtines laiko, t. y. devinto[je] dieno[je] daro atminimą J. Ar užpirksite devintines už senelio dūšią? Up. Šįmet blogi metai, tai ir motinos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrasti — 1 atràsti tr. K; Q72, H, R, M 1. DŽ ieškant aptikti, suieškoti ką pamestą, paslėptą, paliktą: Atradaũ piningus prapuolusius J. Atradaũ išgaišentą laikrodį Imb. Liuob vokyčiai atràs bute grūdus, išpils, išveš Jdr. Atràsk keselį, sudėk paršus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • beržinė — beržìnė sf. (2), beržinė (1) 1. beržo rykštė: Mama Petrį įdyžė su beržinè Pln. Nu, misliju, čia jau bus man beržinės už neparnešimą nieko BM290. 2. vaistai iš beržo pumpurų, apipiltų degtine: Duok beržìnės, įsipjoviau pirštą Skr. Beržo metūgių …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • boba — sf. (1) 1. R, K menk. ištekėjusi moteris; sena moteris, senė: Vetuša boba SD4. Da boba drūta, apie pečių sukas kai ratas Klt. Drūta (tvirta) boba, nei su girnoms nesumaltum B. Boba – gana stora, raudona, dikta, pilvota Žem. Susisėdę bobos i plepa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • devintinis — Deviñtinis sm. (1) Lp, Devintìnis (2) OG177, Š žr. Devintinės: Jau Deviñtinis, o da linai nesėti Ėr. Devintinio rytą visoms karvėms uždėdavo ant ragų vainikus NS449. ^ Tai tau, šunie, Devintinis! (sakoma nustebus) Pnd. Še tau, vilke,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • devintinė — devintìnė sf. (2) žr. devintinės: 1. Suvažiavo giminės ir artimieji į devintìnę pagerbti mirusią motiną Krp. Numirk – prasidės tavo laidotuvės, paskui devintinė Žem. 2. R …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirtuvės — mirtùvės sm. pl. (2) 1. šermenys: Mirtùvės, laidotuvės – viskas kaštuo[ja] Šts. Kad kriokė tas ubagas, maniau, bus mirtùvės Rd. Nei čia vestuvės, nei čia mirtuvės, nei čia krikštynos – niekas negeria Jrb. 2. mirties sukaktis: Mirtùvių dieną,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palagai — ×palagaĩ sm. pl. (3b) MitI230 bažn. Devintinių šventės procesija su sustojimais prie tam tikslui įrengtų lauke altorėlių; plg. 1 palagas 2. ◊ palagų̃ šveñtė Vl, J bažn. devintas sekmadienis po Velykų, Devintinės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisegti — prisègti, prìsega, prìsegė tr. K, BŽ265; SD306, R, MŽ, N, Sut, M, LL153 1. prismeigti, prikabinti, pritvirtinti segant: Visi svotai turėjo po rūtelę, prìsegtą prie krūtinės Skrb. Nuperka gėlę, prìsega panelei, tai su šitąja šoka gėlių valsą… …   Dictionary of the Lithuanian Language